การจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563

Kuupunpol 2563

 สหกรณ์ประกาศเปิดให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกภาวะการแพร่ระบาด COVID-19 ครั้งที่ 2

covid-19-2.png

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้ ครั้งที่ 2 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบคำขอฯ) และส่งมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทางไปรษณีย์ หรือช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ LINE ID : ombon171  )

แบบขอรับความช่วยเหลือในการประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

Application form for disaster recovery benefits

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกภาวะการแพร่ระบาด COVID-19

 

Untitled54.png

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานวิจัยสหกรณ์

Re Ombon w

 งานวิจัยสหกรณ์ "การศึกษาผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด"  ดาวน์โหลดเอกสาร