คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

หมวด: About Us
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 04 กรกฎาคม 2559 16:34
เขียนโดย Super User
ฮิต: 2160

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 - 2563

arunee

นางอรุณี  เกตุฉันท์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

pronpimol

นางพรพิมล  ก้อนภูธร

ผู้ตรวจสอบกิจการ

3. นายบญหลาย ยงยน 150

นายบุญหลาย  ยิ่งยืน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

4. นายนวลชย โคตรพฒน 150

นายนิวัลชัย  โคตรพัฒน์

ผู้ตรวจสอบกิจการ