ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

Untitled 62 1

สหกรณ์ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย และสถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น.ตลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด