รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

Audit 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ถึง 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดทำการของสหกรณ์

ณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

คลิ๊ก เพื่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่