การรับสมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 แทนตำแหน่งที่ว่าง

executive drirector 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดทำการของสหกรณ์

ณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

คลิ๊ก เพื่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่