ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประจำปี 2561 แทนตำแหน่งที่ว่าง

committee 61

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประจำปี 2561 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึง 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดทำการของสหกรณ์

ณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด

คลิ๊ก เพื่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่