มาตรการช่วยเหลือสมาชิกภาวะการแพร่ระบาด COVID-19 ครั้งที่ 2

covid-19-2.png

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้ ครั้งที่ 2 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบคำขอฯ) และส่งมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทางไปรษณีย์ หรือช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ LINE ID : ombon171  )